Đại hội Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng VNC nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 4/12/2021, tại trụ sở Công ty Cổ phần xây dựng VNC diễn ra Đại hội bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, tất cả các đoàn viên đã bầu Ban chấp hành Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026, Công đoàn Công ty đã tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ trong ban chấp hành và đạt được kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty phải luôn quan tâm và thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định; 100% người lao động (NLĐ) trong Công ty được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. BCH Công đoàn luôn sát cánh cùng NLĐ để giải quyết những phát sinh trong quá trình sản xuất từ đó tạo điện kiện thuận lợi để đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác.

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, ông Lê Phúc Vũ – CT HĐQT Công ty cam kết tới toàn thể Đại hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhất đã được Công đoàn Công ty trú trọng và làm tốt theo định hướng Ban lãnh đạo Công ty đó là luôn quán triệt, động viên toàn thể đoàn viên và người lao động tích cực lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức góp phần quan trọng thực hiện tốt các kế hoạch đề ra trong năm tới. Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống của Công ty VNC trước đây, ông cũng đề nghị BCH Công đoàn Công ty và BCH Công đoàn xây dựng lại các chương trình phong trào thi đua thiết thực để đảm bảo vai trò đại diện và chăm lo, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ trong Công ty. 

Ông Hắc Ngọc Kim - Chủ tịch Công đoàn (bên trái) / Ông Lê Phúc Vũ - Chủ tịch HĐQT (bên phải)

Phát biểu tại Đại hội ông Hắc Ngọc Kim Chủ tịch Công đoàn ghi nhận và tiếp tục phát huy các kế hoạch đề ra để hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn, thực hiện tuyên truyền sâu rộng vai trò, chức năng cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, thu hút đoàn viên, người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động của công đoàn, tạo niềm tin cho người lao động.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 08 thành viên tham gia BCH Công đoàn khóa I, cùng nhau đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra của Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech