Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Dự án

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt

Thuộc dự án cao Tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

Hạng mục công việc

- Tư vấn khảo sát Địa hình, Địa chất, Thủy văn, Mỏ vật liệu

- Lập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Dự toán, Hồ sơ mời thầu

Chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án 6

Thời gian

2018 - 2019


 

Copyright 2020 © VNC
Thiết kế bởi Aptech